runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 165 Grinda 

Englandsfarare i Grinda
Det här är den ena av de två stenarna vid Grinda, som ligger utefter vägen mellan Aspa och Runtuna. Den andra heter Sö 166 och står blott några steg åt höger. Som synes längre ner på denna sida så måste man vada fram genom meterhögt fästinggräs och ännu högre tistlar för att ta sig fram till dessa stenar. Skylt saknas lika mycket som en stig.

Stenarna har stått vid denna hage under lång tid, men av betesmarkerna har det blivit en granplantering och av den forna gårdsgränsen syns inte mycket idag. Vägen som drog fram alldeles intill stenarna syns det helller inte särskilt mycket av, men det går ändå ganska lätt att föreställa sig sträckningen. En gravplats med stensättningar ska ha funnits i närheten, men inte heller av den kan man skönja några spår idag.

Den sista radens tolkning är Brates och känns väl lite osäker. Även Wessén påpekar att det nog snarare är en pluralform för alla kristna. Sålunda borde slutraden läsas något i stil med: Må kristus hjälpa alla kristna själar (andar)! Det finns liknande formuleringar på andra stenar, så det är inte unikt på något sätt.

kuþrun : raisti : stain : at : hiþin : uaR : nafi suais : uaR : han :
: i : krikum iuli skifti : kristr : hialb : ant : kristunia :


"Gudrun reste stenen efter Hidin, var bror(syster-)son till Sven.
Var han i Grekland, guld skiftade.
Kristus hjälp ande! Kristus älskade han alltid."

Heden är ett tillnamn från början, som man tror betyder luden. Han har tydligen varit i Krikum och skiftat guld, vilket alltså betyder att Heden varit någonstans i det bysantinska Östromerska riket och tjänat guld, alternativt plundrat till sig rikedom vid något tillfälle. Kanske, kanske ingick Heden i kejsarens väringagarde, men det brukar man skryta med på stenarna i så fall.
Kristr och i krikum

Mittbanden

Grindastenarna
Stigen till stenarna
Den föga inbjudande stigen som leder fram till de båda stenarna. Oavsett vad man tycker om detta är stenarna väl värda ett besök. Det är inte många ställen som kan skryta med två så innehållsrika inskrifter på liten yta!