runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 149 Kungberga
nu vid Runtuna kyrka


Runstenen
Den här runstenens ynkliga rester fanns uppallrade på en liten backe intill gården Kungberga söder om Runtuna kyrka. Enligt Peringskiöld var stenens plats på 1600-talet uti "Kungeberga Skorsten"! Så småningom hamnade den tydligen som trappsten och blev förstås väldigt sliten av det. År 1861 restes den:
i gärdet i närheten av de många runda stensättningar som der ses.

Ytan har dessutom blivit mycket skörbränd av kokeld som gjorts upp framför stenen. Detta gjorde att stenen helt enkelt föll i bitar, och så sent som 1929 flyttades dessa till kyrkan och blev inlagda i muren. Som framgår av bilden är det en mycket skadad sten som nu har fogats samman igen, och den står uppställd bredvid de andra vid kyrkogårdsmuren.

Hela högersidan saknas dessvärre, men dessbättre finns den delen avtecknad av en viss präst Petrus Berg i Ransakningarna från 1667-84. Runorna på vänstersidan hade man tydligen inte upptäckt på den tiden, eller i alla fall inte ritat av.

En något annorlunda konstruktion på bön finns med, och intressant är att det är Kristus som anropas. Det är dock en väldigt likartad formulering som man finner på stenen bredvid, den lilla Sö 143. Något ovanligt också att ange vem som verkligen byggde bron - Öind.

Ortnamnet Runtuna har faktiskt inget med runor att göra om man nu tror det, utan förledet syftar på ett hraun, som betyder 'stenig mark'. År 1314 skrevs namnet De Røntunum, och efterleden är förstås det vanliga tun eller tuna, vilket står för en 'inhägnad' eller 'gård'. Ortnamnet blir alltså "Inhägnaden på den steniga marken".

anutr : auk · kyla · þau · letu · kia(ra·
· bro· efti)R · kunnr · sun · sin
hialbi · kristr · has · ant
ayintr · kiarþi · bor


"Anund och Gylla de läto göra
bro efter Gunnar, sin son.
Hjälpe Kristus hans ande!
Öind gjorde bron."

Parentesen ovan anger de saknade runorna.
Stenarna vid kyrkan
De tre stenarna