runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 139 Korpbron

Den ena
Det här är en ganska fin gråstensbumling med en lika fin och stilren ristning, som dessvärre är lite skadad här och där. Stenen har stått på den här platsen sedan den ristades, och den lilla bäcken var nog mer vattenfylld för tusen år sedan än vad den är idag. Ormen hålls ihop av ett iriskt koppel nedtill, och ett ganska enkelt kors pryder stenens mitt. Ristarsignaturen hittar man överst i en bågformad extraslinga, som gör att ristarna verkligen har utnyttjat stenens yta på ett tämligen konstnärligt sätt. Att döma av rundjurets utseende är ristningen troligen från sent 1000-tal.

Själva ristningen är som sagt bitvis ganska medfaren och avflagnad, vilket medför att flera av runorna är väldigt osäkra. Wessén påpekar att ordet (esiþa)R snarare borde ersättas med ett henaR, det vill säga hennes. Likaså är utrymmet för det första namnet i ristarsignaturen lite för stort för att det bara kan ha stått kiulr där. Jag är som vanligt böjd att hålla med den gode Elias Wessén.

En fränka är, för den som inte vet, en ingift kvinnlig släkting med samma arvsrätt som andra i släkten.

stain : lit x raisa stain x e(ftiR) x esiþi x frinkunu x sina
x kristr : liti : anta + (esiþa)R : kunuR koþraR
kiulr · auk : fiþr
· þiR · ristu ru

"Sten lät resa stenen efter Äshed, sin fränka. Kristus give lättnad åt Äsheds själ, en god kvinna. Kjul och Finn de ristade runorna."

Båda stenarna
Huvud i närbild

Det här är en av två stenar som står uppställda vid Korpbron strax norr om sjön Eknaren. Den andra stenen heter Sö 140, och står alldeles intill.

Trakten runt Runtuna är verkligen rik på både runstenar, tingsplatser och andra fornlämningar från vikingatid och medeltid, men detta är också ett viktigt område under exempelvis stormaktstidens 1600-tal, vilket märks för den som tar lite av sin tid och åker på de slingrande grusvägarna inom detta ganska avgränsade kulturlandskap. Tips!