runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 164 Spånga 

Spångas hästhage
Det här är en runsten som är typisk för just den här trakten: den har ett stort vackert skepp mitt på stenen, och ristningen innehåller både lönnrunor och stavlösa runor. Dessutom är den inte helt lättläst, men slutet torde vara versifierat, vilket gör att tolkningen ändå känns ganska säker.

Lönnrunorna

Ornamentiken är som synes mycket konstfull, och skeppets mast utgörs av ett vackert ringkors. Jämför exempelvis med den ena av runstenarna i Skresta, Sö 123.

Hästhagen med stenen i mitten

kuþbirn : uti : þaiR raisþu : stan þansi : at : kuþmar : faþur : sin
stu
þ : triki : la : i : stafn skibi :
likR uistarla   ufhul   n sar tu : 

”Gudbärn, Odde, de reste denna sten efter Gudmar, sin fader.
Stod manligen i stammen på skeppet,
ligger västerut jordad, han som dog.”

Runorna är väl huggna och överlag lätta att läsa. Ordet ufhul är ristat med så kallade kvistrunor (se Sö 112 i Kolunda för en beskrivning av principen). De sista sex runorna är därtill ristade med de ovanliga stavlösa runorna (se Sö 159 i Östberga för en förklaring).

Närbild på skeppet

Den här runstenen står lite svårtillgängligt mitt i en hästhage, men är man inte rädd för dess betande invånare är det bara att se upp för alla mockor och kliva in. Alldeles intill stenen finns en gravhög med stensättning, och i närheten ligger flera vikingatida gravar. Vinterbilden här nedan har en vänlig själ skickat till mig, men som jag tyvärr tappade namnet på när min dator kraschade. Jag tar med den ändå!

Stenen på vintern

Tydningen av runorna på slutet grundar sig på att hela den delen av ristningen ingår i en halvstrof på fornyrðislag. Därför måste lönnrunorna på något vis allitterera med uistarla, och enligt Brate läser man då uf huln, som härleds ur det isländska jǫrðu hulinn. Det betyder 'begravd i jorden'. Slutet läses således:

"Västerut begraven ligger han, som dog."

De stavlösa runorna syns ganska tydligt på bilden här till vänster, snett ner till höger, under skeppet.