runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 163 Rycksta
nu vid Täckhammar

Greklandsfarare vid Täckhammar


Det här är en trevlig liten sten som inte ser så mycket ut för världen, men med en rolig inskrift och stilren ornamentik. Den finns noterad redan på 1600-talet i Ransakningarna, och vidare har Peringskiöld ett träsnitt i Monumenta föreställande stenen. På 1800-talet riskerade den att försvinna ner i ett dike, och flyttades därför till en liten backe invid uppfartsvägen mot godset Täckhammar.

Inskriften är lite småknepig att rå på, kanske främst för att ristaren på något underligt vis blandat både vers och prosa. Dessutom nämns bara en av sönerna vid namn, Olev, men i något annorlunda ställning på stenen.

Grekland, krikium, var inte bara det vi idag kallar Grekland, utan hela det Östromerska riket eller Bysans. Kanske var Olev med i det så kallade väringagardet som tjänstgjorde som kejsarens livvakt. Säker kan man däremot aldrig vara!

Bakom Täckhammars herrgård, ner mot sjön Långhalsen, finns några förunderligt klara källor i vacker skogsmiljö. Lägg märke till de stora pestskråp-bladen!

þruRikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia :
for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti :


"Tryrik (reste) stenen efter sina söner, käcka kämpar,
for Olev, i Grekland skiftade han guld."

Allitterationer finns det två verspar av:
at syni sina, sniælla drængia

i Grikkium gulli skifti
Pestskråp bakom herrgården