runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 154 Skarpåker

Skarpåkerstenen
Detta är helt klart en av de mer spännande runstenarna som finns att beskåda i Sörmland! Den är vacker, den är tydlig och den har ett mystiskt slut med stavlösa runor. Sådant gillar jag!

År 1883 fanns den här stenen i en hage vid Skarpåker, men sedan "finnarna ej tvekade" att sätta en dynamitgubbe i stenen, blev den sprängd i hundra bitar! En arrendator Nordlund såg att det fanns runor på spillrorna, och skyndade sig därför att dölja stenarna i en bro som byggdes i närheten. Turligt nog upptäckte "antiquitetsforskare Boije" på resa vad som hänt och såg till att resterna samlades ihop och att stenen åter blev ihopfogad. Därefter tycks den ha blivit förd till kyrkan för att om möjligt få den infattad i kyrkväggen, men då detta inte gick, blev den liggande på greve Cronstedts vedbacke i mer än 40 år! 1929 restes den av den då sittande greven på Lindö - Hans von Rosen. Där står den alltså än idag, även om infarten till godset som synes är från ett annat håll nu för tiden.

Men det är inte så lätt att hitta till stenen utan GPS ens om man vet ungefär var den ska stå. Själv var jag på den gamla fyndplatsen vid gården Skarpåker och letade, men när inte ens gårdens ägare visste vad jag pratade om, så insåg jag att något måste vara fel. Av en slump fick jag se att det var en runsten markerad på Gröna kartan vid godset Lindö mellan Runtuna kyrka och Lids kyrka. När vi stannade till där fann vi den förlorade stenen i ett buskage! Det kan löna sig att läsa på lite bättre innan man ska ut på runstensjakt.


Godset Lindö från stenens läge

kunar : raisþi : stain : þansi : at lyþbiurn : sun : sin :
iarþsalr ifna uk ub himi n


"Gunnar reste denna sten över Lydbjörn, sin son.
Jord skall rämna och himmelen däröver. (v.Friesen)
eller
Himlarnas jordsal och himlen däruppe. (Brate)"

Inskriftens första del är en helt vanlig "resarformel", men sedan kommer något mycket intressant och ovanligt, ja nästan unikt! De stavlösa runorna återger vad det verkar en rad ur någon nu förlorad versberättelse, men som säkerligen var litterärt eller andligt allmängods när stenen ristades.
Lindö
Otto von Friesen har ett mycket intressant förslag och jämför ur Völuspa:

Surtr ferr sunnan
með sviga lævi.
Skínn af sver
ði
sól valtíva.
Grjótbjorg gnata
en gífr rata,
tro
ða halir Helveg
en himinn klofnar.

  Surt far från söder
  med käppars fördärv (eld).
  Det skiner av svärdet,
  de fallnas guds sol.
  Bergklippor brakar
  och troll kommer ut,
  män går på Helväg
  och himmelen rämnar.

Ur Snorres Edda, övers. Karl G. Johansson och Mats Malm

Skeppet mitt på stenen tolkar von Friesen vidare som dödsskeppet som ska föra den döde över till nästa värld, som ska bestå även när "himmel och jord förgås". För läsning av stavlösa runor hänvisar jag till stenen vid Österberga, Sö 159.
iarþ sal rifna uk ubhimin
jorden skall rämna och himlen därovan

uphimin