runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 152 Membro
nu vid Runtuna kyrka

Runstenen
Det här lilla stenstycket står bredvid Sö 143 och Sö 149 utanför Runtuna kyrka. Det rör sig om den största delen av en från början två meter hög runsten, och de övriga delarna hittar man på Södermanlands länsmuseum.

Det fanns en bonde under andra hälften av 1800-talet som berättade för S. Boije att det stått en runsten i Membro hage tidigare, men att den blivit flyttad av en patron Pfeiff till en vägtrumma vid Snesta. 1882 talade Boije med jägmästare Kindström, som då ägde gården, att han skulle försöka få fram runstenen i helt skick. Kindström lovade, och eftersom vägtrumman ändå skulle byggas om, fanns det goda utsikter om att få upp stenen igen. Problemet var bara att de anlitade grävgubbarna tyckte att stenen var för stor, så de "satte ett skott i den", trots att de var tillsagda att vara försiktiga! Bitarna samlades dock ihop så gott det lät sig göras, och inskriften kunde hjälpligt läsas, men idag är det blott tre fragment kvar.

De tre stenarna vid muren

ka ti : raiþi : stain þansi ifitR : ---f faþu sin

"Kate reste denna sten efter Olov, sin fader."

Namnet Olov är aningen osäkert, men en antydan till den första och sista runan i namnet samt den yta namnet tar upp på stenen gör att det nog inte är en alltför osannolik gissning. Man antar att den här stenen kan vara identisk med Sö 146 i Eneby, som endast finns beskriven från 1683. Det finns dock en teckning gjord av en icke runkunnig präst, och den bilden ser annorlunda ut vid en jämförelse. Omöjligt är det alltså inte att det kan ha funnits två runstenar i området.
De tre stenarna