runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 141 Löta, Aspa bro

Lötastenen
Detta är en av flera stenar i det lilla samhället Aspa. Bara några steg ifrån denna sten hittar man den mer uppmärksammade "nyfyndet" från 1937. Stenarna står uppresta vid en liten bro, och längre bort på bilden här nedanför skymtar man två andra stenar - Sö 137 och Sö 138.

Den här stenen hittades i "Lötha gärde" 1864 när den dåvarande bonden bände upp stenen ur marken. Anledningen var som så många gånger förr att plogen hindrades av stenkanten. Som tur var restes stenen här sedan man konstaterat att det fanns en ristning på ena sidan.

Platsen Aspa-Löth är känd sedan gammalt, och man vet att här har funnits en tingsplats från 1000-talet och ända fram på 1600-talet. Vikingarna kunde segla ut på Östersjön och vidare mot Gårdarike från den här stenens plats, och troligen drog Eriksgatan förbi just här när det begav sig. Aspa var en blomstrande liten by med skjutshåll, krog och mejeri långt in på 1900-talet, men idag slumrar orten som en av flera sovstäder i bygden.

Stenarna vid bron

sloþi auk · rahnfriþ · þau · litu · biþi · bro · kiara · a(uk · sta)in
· ra(is)a · eftiR ihulbiarn · sun sin ·


"Slode och Ragnfrid de läto båda göra bro och resa sten efter Igulbjörn, sin son."

Namnet sloþi är lite otydligt, men dessa föräldrar har rest en annan sten över samme son, nämligen Sö 2 i Axala. Ornamentiken är i enklaste laget med ett litet kors överst och ett ringkoppel nedtill.

På info-skylten vid stenarna kan man läsa lite allmänt om vikingatidens människor. Bilden här intill visar skepp på väg till Gårdarike (Ryssland).
Skepp på väg till Gårdarike