runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 45 Stora Släbro, Nyköping

Släbrosten ett
Det här är en av två runstenar som står nere vid badplatsen vid Nyköpingsån. Den andra är Sö 367, som står lite närmare vattnet, vilket man kan se på bilden av båda stenarna här nedanför.

Den första uppgiften om runstenen hittar man från 1600-talet i Ransakningarna. Där står följande:

I stoora Släbro hage finnes 1 medh Klare
bookstäfwer, är älliest söndersprucken i
twenne halfwor, och är temmeligen stoor.

Stenen var sönderslagen i fyra stycken och utslängd i vattnet 1880, men det året satte man ihop delarna igen och förde stenen till Bagartorps folkskola. Där restes den på en liten kulle på skolgården, och stod där tills man fann Sö 367. Vid det fyndet tyckte man att det vore bättre om båda stenarna stod så nära fyndplatsen som möjligt. Troligt är att de båda stenarna faktiskt restes just på den utskjutande udden i ån, och som finns där än idag. Bra placering, med andra ord!

Det stora ringkorset mitt på stenen är så typiskt för trakten. Ofta står korset i ett slags skepp, men här fyller det snarare stenens form på ett estetiskt tilltalade sätt.


: kaiRfastr : aistfari : raisþu : stain : þansi : eftiR :
frayst(ain : faþur :) sin
: auk atr uakn : bruþur si : n bruþr : uinu rniR


"Gerfast och Estfare reste denna sten efter Frösten, sin fader, och efter Vagn, sin broder. Bröderna åstadkommo runorna."

Som synes finns det några tveksamheter i själva läsningen, bl.a ett bortglömt n, som istället har petats in efter ordskillnadsprickarna. Och att det rör sig om en Vagn är nog mycket troligt, även om runorna spretar!

För släktförhållandet kring personerna som omnämns på stenen hänvisas till Sö 367!
Stenar vid badet
Stenarna vid den lilla badplatsen