runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 134 Ludgo kyrka

Sten två vid Ludgo k:a
Den här lilla stenen står till höger om grinden in till Ludgos kyrkogård, och på vänster sida om densamma hittar man parstenen Sö Fv1948. De två inskrifterna skall med andra ord läsas som en enda. Länge kände man bara till den här stenen, men eftersom inskriften börjar med ett 'och' så var det inte särskilt svårt att lista ut att det rörde sig om två stenar redan innan nyfyndet.

Enligt Ransakningarna fanns stenen i sakristiedörren, men nu står den alltså utanför kyrkogårdsmuren. Båda stenarna tillsammans utgjorde ett så kallat kummel, och troligen fanns det flera resta stenar utan inskrift runt detta par eller i en rad längs den bro som omnämns på den andra stenen.

En annorlunda detalj med just den här runstenen är att den helt saknar ornamentik. Istället har ristaren ristat runorna i lodräta, raka band enligt en metod som kallas bustrofedon. Det är rena grekiskan, men ordet betyder ungefär "såsom oxen plöjer sin åker".

auk : staina ¦ raisa : eftiR ¦ ofaih : sun sin ¦
hialbi : krist ¦ r : ant : hans : auk ¦ : selu : hans


"... och stenar resa efter Ofeg, sin son.
Hjälpe Kristus hans ande och hans själ!"

Bustrofedon-läsningen innebär att man ska läsa runorna just så som oxen plöjer, det vill säga först uppifrån och ned, sedan nedifrån och upp osv. I den fetstilta transkriberingen här ovanför har jag markerat radvändningarna med två små lodräta streck för att tydliggöra hur raderna går. Det syns ju inte så bra på bilderna dessvärre.
Bustrofedon