runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 162 Råby kyrka
(nu vid Täckhammar)

En av de små stenarna
Den här lilla runstenen hittar man idag ett stenkast från vägen som leder in till Täckhammar norr om Nyköping. Ursprungligen satt den inmurad i kyrkan vid Råby, men den plockades ut ur väggen vid en reparation 1810. Stenen lades då vid kyrkogårdsmuren tillsammans med två andra stenar (Sö 160 och Sö 161) för att användas som trappsteg för besökare. Inte så bra för stenen, men kanske för stelbenta gravgäster? Så småningom fördes dock stenarna hit till Täckhammar, där de har stått sedan dess.

Den något lustiga formen lär ha varit densamma när stenen ristades, eftersom runorna följer den böljande vänstra kanten.

Det bodde en sur gubbe i huset intill stenen, och han  var inte glad åt att jag var där med kamera. Jag lyckades dock knäppa ett par bilder på min väg bort därifrån. Regnmätaren som stod lutad mot stenen hade man kanske annars försiktigt lyft undan innan kortet togs, men, men ...

kunlifR : sikmuntr hiaku
sta in   : at : skarþi


"Gunnlev, Sigmund höggo stenen efter Skärder."

Runorna tr i namnet sikmuntr är en så kallad binderuna - de har med andra ord gemensam huvudstav.

Den Skärder som omnämns var en ryktbar man som ingick i det så kallade tingalidet, dvs den danske kungens närmaste män i England. Skärder dog där, om man får tro det som står på Sö 160. Observera att stenen står rest på en gammal gravhög.
Mängder med pestskråp
Pestskråp växer ymnigt i dessa trakter