runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 123 Skresta 

Bautastenen
Det här är en av två runstenar som står rest på en åsrygg invid den forntida vägen som löper parallellt med dagens riksväg. Den står i en backe som dessutom är täckt av ett femtiotal runda gravhögar. Förutom Sö 122, som står bara några steg söderut, finns här även en rest bautasten. Alla tre stenarna är hitforslade i senare tid, och placerades då ovanpå en varsin gravhög.

Gravfältet är troligen den begravningsplats där invånarna i Skresta på 1000-talet brände sin döda.

Som synes saknar stenen helt ornamentik, och runorna är ristade längs kanten. De var dåligt ifyllda när jag var där (aug-03), men de börjar till vänster på ena sidan och läses nedifrån och upp, för att därefter gå över på sidan intill och då läser man uppifrån och ned.Stenarna som de står uppställda på åsen


oskutr : rsþi : stan :
þansi : at : hastin :


"Åsgöt reste denna sten efter Håsten."

Här intill ser man de resta stenarna vid Skresta. Vägen i bakgrunden är riksväg 53 alldeles utanför Nyköpings norra utkanter. Den riktigt gamla landsvägen finns faktiskt kvar just här i form av en liten traktorstig, och det är via den som man tar sig fram till stenarna och gravfältet.
De båda stenarna