runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 313 Södertälje

Ulven

Det här är ingen runristning, men väl en ristning av en runmästare. Man tror att det föreställer en springande hund eller varg, men det råder viss osäkerhet kring varför den över huvud taget finns med bredvid de andra två ristningarna Sö 311 och Sö 312.

Kanske kan anledningen helt enkelt vara att man ville förhindra att någon annan använde sig av den tomma yta som annars skulle finnas där. Det finns inget namn i slingorna som har med en ulv att göra, vilket ofta kan förklara valet av motiv på andra ristningar. Eller så har det med en dåtida berättelse att göra som alla kände till.

En annan tolkning är att det är en form av ristarsignatur eller ett sorts "bomärke" för beställaren Holmfast. Det kan ju faktiskt bara vara så enkelt att man tyckte det var dekorativt ...
Här ser man hela hällen med alla tre ristningarna sida vid sida. Det råder knappast någon tvekan om att de ristades vida samma tidpunkt, med tanke på hur ytan utnyttjas. Formen på berget har inte heller ändrats de senaste tusen åren.

Hällen från sidan
En lustig historia kring den lilla avsatsen omedelbart ovanför ristningarna kanske kan vara värd att nämna. På bilden ser man gräset från den naturliga bädd av växtlighet som frodas där. Den kallas Bullers säng efter en prost  i Södertälje på 1700-talet som hette Mårten Buller, och som sägs ha använt sig av denna avsats som viloplats.

Tro´t den som vill!