runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 286 Botkyrka kyrka
nu på Historiska museet i Stockholm

Stenkistan
Det här är ett ganska märkligt runmonument, och tämligen unikt. Man förleds lätt att tro att det rör sig om en sarkofag, men det är faktiskt "bara" ett massivt klippblock med uthuggna reliefer. Stenen stod ursprungligen över en grav på kyrkogården i Botkyrka, och formen är en medeltida romansk kyrkobyggnad - det finns till och med en absid i väster (som skymtar fram i bildens vänsterkant)! Den Karl som säger sig ha gjort stenen, har nog snarare låtit beställa monumentet av en utländsk stenmästare, som antingen har kommit till kalla Norden själv eller skickat stenblocket sjövägen.

Botkyrka har fått sitt namn efter helgonet Botvid, och det finns många legender och sägner kring hans fromma handlingar. Det intressanta i sammanhanget är att Botvid bodde på gården Hammarby i närheten, och att det var hans bror som lät uppföra kyrkan till hans minne. Brodern hette Björn, och prästgården heter än idag Hammarby! Det är alltså Botvids bror Björn som fått detta monument rest över sig, bekostat av hans föräldrar Sven och Bänkfrid. Man får då förmoda att Björn dog ung, eftersom båda föräldrarna ännu var i livet. Björn och Botvid är alltså söner till en mäktig lokal vikingahövding i den mycket intressanta perioden då Sörmland just kristnats och Sverige börjar ta form!

karl + kærþi · stin + iftiR + biorn + frenta + sæn +
suens + sun + ik + benkfriþa + i haimarbu +
---ubu
+ hans + har + likr + han + ynti + steni + þeimi +
bankfri
þi at + kar-h ----r + sun sin +

"Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände,
Svens och Bänkfrids son i Hammarby, hans ...
Här ligger han under denna sten. Bänkfrid ... sin son."

Den latinska inskriften längs kanten lyder:

+ QI · LEGET · ET · NESCIT · VIR · NOBILIS · HIC · REQiESCiT · SIT MVNDvS · SORDE ·
BIORN : DIC TV XPE PRECOR TE

"Den som läser och är okunnig (må veta att) en ädel man vilar här. Jag beder dig, Kristus, att du må säga: Han, Björn, må vara ren från (syndens) orenhet."
Runorna i närbild
Som man kan se är runorna ganska svaga och hela taknocken är mycket skadad. Bitvis är mer än hälften bortnött eller avslagen. Tack vare Bureus (1624) och Peringskiölds (1721) teckningar vet man dock med stor säkerhet vad det stått med runor!