runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 311 Södertälje

Den första ristningen
Det här är en ristning som hör ihop med de två som sitter alldeles intill på samma berghäll, Sö 312 och Sö 313. Ristningarna ligger idag inne i Södertälje, men länge var denna plats precis utanför stadens hank och stör. Vägen som passerar heter Gamla Turingevägen och var förr landsvägen in i Södra Telje. Den lilla tvärgatan ett stenkast från berghällen heter passande nog - just det - Rungatan!

Rungatan

Troligen är ristningarna utförda vid samma tillfälle och av samme ristare. Det kan man givetvis gissa sig till pga av innehållet i läsningen, men även vissa stildrag och runformer talar för detta. Sö 313 är bara en bild av en ulv eller en springande hund, men har ändå fått en egen beteckning i Runverket.

Runslingorna på både den här och Sö 312 är ganska illa skadade upptill, och så tycks de faktiskt ha varit alltsedan Bureus tid på 1500-talet om man ska gå efter vad de runlärde har föreslagit genom åren. Den här ristningen är därtill ganska svårtolkad, även om man fyller i de skadade runorna.

hulfastr + lit + braut + ruþia + aftR + ik---þi + muþ-r + sina
ku--
+ -r-a --- + sina +

"Holmfast lät röja väg efter Inge---, sin goda moder ---"

Som synes är det inte helt lätt att tyda vad det kan ha stått mot slutet, men namnet på modern är troligen ikikirþi, dvs Ingegärd. Om slutet kan man bara spekulera, och det finns några försök att omtolka Ingegerd som moder till Holmfast, och istället göra henne till hans hustru. Inte särskilt troligt dock, särskilt med tanke på att ristningen intill ärar fadern.
En runresande familj!
Hällen från andra sidan vägen