runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 312 Södertälje

Den andra ristningen
Det här den andra av två runslingor på berghällen vid den gamla Turingevägen i Södertälje. Till vänster finner man Sö 311, och till höger Sö 313.

Den här runslingan är i betydligt bättre skick än grannen Sö 311. Mitt i slingan finns dessutom ett vackert kors, vilket troligen saknades på den vänstra. Ett stilfullt iriskt koppel binder samman runormens kropp, som avslutas i en vacker tudelad stjärt. Personligen tycker jag att den här slingan känns mer genomtänkt och skickligare utförd än den första, men det kanske är en smaksak.

Här står även ristarens namn med som avslutning på inskriften - Östen:

Östen

På vikingatiden var förmodligen vägen mellan Mälaren och Hallsfjärden (som leder ut till Östersjön) tämligen sank. Troligen har Holmfasts bro legat  här någonstans, men den kan likaväl ha funnits närmare själva berghällen och vidare mot Turinge. En bro behövde som bekant inte vara en bro med moderna mått mätt, utan kunde lika gärna bestå av grus, sand eller ris som packats över ett kärrdrag eller sankmark, alltså det vi idag skulle kalla en vägbank.

hulfastr lit x braut x ryþia x auk x bro kiara iftiR gam--
x faþur x sin x sum x byki : nesby
x kuþ x hialbi ant hans
aystain


"Holmfast lät röja väg och göra bro efter Gammal, sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans ande! Östen (ristade)."

Tidiga läsningar av ortnamnet i inskriften var Nyby eller Viby, men det var Dybeck som först tolkade det som Näsby. Detta Näsby låg där säteriet Hanstavik nu har sina ägor, men under 1000-talet lär platsen ha bebotts av en betydelserik lokal hövding. Kanske var Holmfast en man som hade god koll på trafiken mellan Östersjöns handelsrutter och Mälarens vikar och öar?
Hällen från vägen

Hällen från andra sidan av vägen