runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 695 Veckholms kyrka

Stenen mot kyrkväggen
Den här runstenen står lutad mot kyrkväggen till Veckholms fina kyrka. Den är av röd sandsten, vilket inte är ett särskilt bra val om man vill att inskriften ska bevaras i tusentals år, eftersom stora flagor av ytan plötsligt kan ramla av. Nu kanske resaren en gång för sisådär tusen år sedan inte tänkte på det, men för oss idag är det synd. Som synes är nästan hela runslingans innehåll utplånad, men tack vare äldre avbildningar vet man vad det stod för åtminstone 400 år sedan.

När Peringskiöld skriver om runstenen i Monumenta säger han att den står uppställd vid södra kyrkogårdsmuren tillsammans med U 696. När senare Brocman i sina anteckningar till Bautil ändrar placeringen till "Wid wapnhuset" och i Kyrkoinventarium från 1829 läser man:

Innanför Södwästra kyrkodörren ligger
ett stycke af en runristad sten
...

Dybeck konstaterar även vid sitt besök 1860 att stenen finns inne i vapenhuset, och då förstår man kanske varför stenens sidor förmodligen har slitits ned extra mycket vid de olika flyttningarna. Idag står den återigen utanför vapenhuset, men under takskägget från kyrkan, vilket skyddar en del mot väder och vind.

Veckholms kyrka

Orm i närbild
Närbilder på stenens slingor och huvuden.

... f(r· auk· siriþ· þaiR· litu· risa
stain
· at)· yla(if·) sun· (si)...

"... och Sigrid de läto resa stenen
efter Olev, sin son."
Texten ovan inom parentes är från äldre bilder, och idag är alltså större delen av inskriften förlorad. Det är omöjligt att veta vilket namn som stårr före Sigrid, menn eftersom det slutar på -fr lär det ha varit en man. Det märkliga är att þaiR borde ha varit ett þaun då, eftersom man skrev pronomen i dualis, dvs en han och en hon.
Huvudet på slingan