runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 130 Eksjö kyrka

Eksjö kyrkas sten
Denna runsten kan beskådas mitt i den fagra trästaden Eksjös centrum, närmare bestämt utanför kyrkans södra vägg. Den hittades 1887, då man rev den gamla kyrkan för att ge plats åt den nuvarande. Som man lätt kan se har den varit delad i två stycken, och den ena delen låg i kyrkväggens sydvästra hörn medan den andra låg i det sydöstra hörnet.

Det finns en lustig liten notis av A. Friberg om hur det gick till när han räddade undan stenen från att åter bli inlagd i kyrkomuren. Han kom till platsen efter att ha läst om fyndet i tidningen, och då hade redan halva stenen lagts till rätt i den nya muren, som alltså var under uppförande. Friberg fick höra av byggmästare Pettersson att han hade blivit tillsagd att "den gamla gravstenen", som man sade, "saklöst kunde inläggas i den nya muren". Friberg förhindrade dock detta, stenen kom att att muras in i väggen ändå, men väl synlig. Dessvärre satt den under trappan till läktaren, så 1943 ordnade RAÄ att den togs ut ur väggen och restes på den plats där den står idag.

Eksjö är känt i skrift sedan 1328, då det skrevs equesio (sjön med ekdungarna), men bevisligen har det ju bott människor här åtminstone under 1000-talet, eftersom denna sten är från den tiden. 1403 fick Eksjö sina stadsrättigheter, och platsen var tingsplats redan femtiotalet år tidigare. Här sammanstrålade två viktiga vägar: öst-väst mellan Jönköping och Västervik; nord-syd mellan Linköping och Kalmar. Kanske var det just vid bron som ömnämns på stenen som vägarna möttes? Stenen stod i alla fall där med stor sannolikhet.

: iarbR : let : resa ... -fti : siba : broþur : sin :
auk : br- : kiara : hlar-R- ...--... sibi : ... r ...

"Järp lät resa ... efter Sibbe, sin broder,
och göra bro ... Sibbe ..."
Detta är den enda runsten som nämner namnet Järp, och det betyder faktiskt brun. Det är samma ordelement som man kan hitta i fågelnamnet järpe. Några av runorna har förstörts under åren i väggen, men man kan ändå ana sig till vad det kan ha stått. Bron som omnämns har säkerligen gått över ån inte långt från kyrkan.

Här står det bro, även om o-runan har ramlat bort

Bro
Eksjö kyrkas torn
Eksjö stadshotell

På bilden ovan skymtar en ryttarstaty framför Eksjö stadshotell. Det är ingen särskild person som sitter på hästen, utan den föreställer en av de småländska husarerna som de kan ha sett ut på trettioåriga krigets tid.

Till vänster ser man kyrktornet sådant det har sett ut allt sedan ombyggnationen under Gustaf III dagar (ja, det står i alla fall 1784 på stenplattan).