runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtSm 144 Sm 145 Sm 147 Sm 152 Sm 154 Sm 155 Sm 160 Sm 161 Sm 164 Sm 166 Sm 169 Sm 170 Från Eksjö till Gränna
Klicka på en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Östkusten ner till Kalmar


Sm 144 Gursten
Sm 152 Mörlunda k:a
Sm 160 Kalmar slott
Sm 166 Hossmo k:a
Sm 145 Ukna ödekyrka
Sm 154 Högsby k:a
Sm 161 Kalmar slott Sm 169 Ljungby k:a
Sm 147 Västra Eds k:a
Sm 155 Bötterum
Sm 164 Hossmo k:a
Sm 170 Ljungby


Smålands östkust kan skryta med mycket, men knappast när det gäller runstenstäthet. Däremot finns det några godbitar bland de relativt få ristningarna, vilket väl väger upp det annars så magra beståndet. Landskapet är annars ett typiskt skärgårdslandskap, och orterna längs kusten har alla tidiga bosättningar i sin förhistoria. För orterna längre in i landet gäller som regel att de har tillkommit under senare tiders nyodlingar från medeltid och framåt (med några undantag). Än idag präglas denna del av Småland av mindre samhällen i ganska skogsavskärmade odlingsbygder.