runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

StartsidanÖg 183 Kärrsjö

Stenen vid vägkanten
Den här runstenen hittar man på ett backkrön  väster om Kärrsjö gård vid vägen som leder mot Maspelösa någon mil utanför Linköping. Som synes är det en mycket enkel ornamentik och ristningen är nog utförd av en tänligen ovan ristare med tanke på de felristningar som förekommer och den något valhänta kompositionen av runband och kors. Troligen är det Åke själv som har ristat dessa runor. Stenen är ändå i all sin enkelhet ett fint minnesmärke över den döde Boe.
Boe i närbild
Ristningen är ganska skadad, mycket på grund av att ytan av skrovlig granit redan från början var illa vald om man vill att texten ska finnas kvar en längre tid. Faktum är att inskriftens slut är helt borteroderad idag, men tack vare en avbildning i Bautil från mitten av 1700-talet så vet man att det har stått åtminstone bruþur i en böj upp mot korsets nedre del. Kanske har även ett sin funnits med, men det verkar inte så. Även b-runan i namnet Boe är borta idag.
Ordet uruni i närbild

· aki· uruni· risti· ifti· bui· ---

"Åke ristade runor efter Boe (sin broder)"
Det finns som sagt vissa tveksamheter i denna ristning, och det andra ordet - uruni - måste helt enkelt vara felristat. Det är den första u-runan som helt enkelt ska bort. Intressant i sammanhanget kan även formen på namnet Bui vara, då det borde vara ett a i slutet när det står i ackusativ. Samma fenomen uppträder dock på en annan sten, nämligen Harby-stenen i Sörmland. Lägg även märke till att det finns en så kallad vänderuna överst på stenen, då s-runan i ordet risti är spegelvänd.
Bilderna är tagna av Anders Lavas
uruni i närbild